Ansökan om Plats

Fyll i formuläret för att anmäla ert intresse till förskoleplats hos oss. Anmälan är inte bindande utan ni skrivs då in i vårt kösystem. När vi har en plats att erbjuda så meddelar vi er och då har ni möjlighet att tacka ja eller nej till platsen.

Önskar ni göra ett besök på förskolan, kontakta rektor Jenny Hübinette

via mail jenny.hubinette@spelevinken.com eller telefon 072 145 35 15

Barnets namn *
Barnets personnummer *
Önskat inskolningsdatum *

Önskad omfattning av plats

 *
Info till förskolan / Viktigt att veta: *
Vill du ansöka om plats till fler barn? Skriv barnets/barnens namn, personnr, önskat inskolningsdatum och omfattning av plats här. Här kan du även lämna info om det du tycker är viktigt för förskolan att veta om barnet/barnen.
Har ni annat modersmål än svenska, så vänligen ange vilket/vilka språk här:
Vårdnadshavare 1 (Sökandes), Namn *
Vårdnadshavare 1, Personnr *
Vårdnadshavare 1, Adress, postnr, postort *
Vårdnadshavare 1, tel *
Vårdnadshavare 1, e-post *

Vårdnad

 *

Civilstånd (sökande)

 *
Vårdnadshavare 2, Namn
Vårdnadshavare 2, Personnr
Vårdnadshavare 2, Adress, postnr, postort
Vårdnadshavare 2, tel
Vårdnadshavare 2, e-post

Samtycke personuppgiftshantering

 *