Information

Spelevinken

Vår vision
Vi leker, lär,
upptäcker och utvecklas tillsammans! Spelevinken är en förskola där barn, personal och föräldrar trivs!

Fristående förskola

Förskolan Spelevinken ligger i Bergsåker på Betselvägen 10 och drivs i privat regi. 

 

Vi har tre avdelningar med 48 barn med åldershomogena grupper. Vi har en egen kock.

 

Vi har en stor gård men också två mindre gårdar med många möjligheter. I närmiljön finns också många utflyktsmål såsom vattendrag, lekparker, skog och natur.