Verksamheten

Vi ser alla förskolans barn som våra barn där samarbetet över våra tre avdelningar är viktigt.

Vi skapar gemenskap, trygghet och trivsel för alla på förskolan. Alla barn är allas barn här hos oss.


Vi ser barnen som kompetenta och gör anpassningar utifrån varje barns behov och förutsättning och vi har ett nära samarbete med vårdnadshavarna. 

Vi utgår från Läroplan för förskolan, Lpfö18. 

 

Vi arbetar i teman och vi har egna traditioner som bland annat påsksafari, Spelevinkenloppet, sommarfest och julsafari.


Vi ser vikten av en hälsosam kost och vår kock lagar mat från grunden. 


Vi använder oss av V-klass där vi kommunicerar och informerar vårdnadshavarna kring deras barn.
 

 

“ Det märks att ni månar om mitt barn och alla barns bästa. Känner full tillit till alla som arbetar för förskolan och är tacksam för ert arbete”.
 

“Känns väldigt bra och att ni anstränger er för att mitt barn ska trivas. Tack för att ni finns! Vi är supernöjda med att ha barnen hos er!”

Vår vision

Vi leker, lär, upptäcker och skapar tillsammans!

Spelevinken är en förskola där barn, personal och föräldrar trivs!